דוגמא לבחירת תכונת Boruta ב- Python

בלוג

אם אינך משתמש בבורוטה לבחירת תכונות, עליך. ניתן להשתמש בו בכל דגמי עצים, יער אקראי, XGBoost ודגמי רגרסיה.
נסתכל על דוגמא פשוטה של ​​יער אקראי ונערוך כמה בחירת מאפיינים. הכוונה היחידה של הסיפור הזה היא להראות לך דוגמא קלה לעבודה כך שגם אתה תוכל להשתמש בבורוטה.ייבא את מערך הנתונים שלך

דוגמה זו תשתמש במערך הנתונים של breast_cancer שמגיע עם sklearn. אתה יכול להשתמש ב- return_X_y האופציונלי כדי לקבל את מערכי הפלט ישירות כפי שמוצג.

שדה קלט ברור של javascript

#פייתון #למידת מכונה #מדעי הנתוניםלכיוון dataascience.com

דוגמא לבחירת תכונת Boruta ב- Python

דוגמא לבחירת תכונת Boruta ב- Python - אם אינך משתמש ב- Boruta לבחירת תכונה, עליך. להלן דוגמה לאופן השימוש בו