יומן פייתון (x, בסיס) דוגמא לפונקציה

בלוג

יומן פייתון (x, base) הוא פונקציה מובנית המשמשת לקבלת הפונקציה הלוגריתמית הבסיסית. הפונקציה log () משמשת לקבלת log של x של בסיס מסוים. הפונקציה log () נמצאת תחת ספריית המתמטיקה, לכן עלינו לייבא את ספריית המתמטיקה כדי להשתמש בפונקציה log ().יומן פייתון (x, בסיס)

הפונקציה יומן פייתון (x, בסיס) משמשת לחישוב לוגריתם טבעי (בסיס ה) של א. אם עוברים 2 ארגומנטים, הוא מחשב את הלוגריתם של בסיס הטיעון הרצוי a, ערך מספרי של יומן (א)/יומן (בסיס) .

מערך javascript לשולחן

תחביר

math.log(num, Base)

פונקציה זו לוקחת שני טיעונים:num -> את היומן שלו אנחנו רוצים למצוא

בסיס -> עם איזה בסיס אנו רוצים למצוא יומןאיך קונים spi

#פִּיתוֹן

appdividend.com

יומן פייתון (x, בסיס) דוגמא לפונקציה

יומן פייתון (x, base) הוא פונקציה המשמשת לקבלת הפונקציה הלוגריתמית הבסיסית. הפונקציה log () משמשת לקבלת log של x של בסיס מסוים.